telefon: +386 3 7806210 fax: +386 3 5461231 e-mail: info@sumer.si

Zaposlitev.

Pridružite se nam.

Zaradi povečanega obsega dela želimo zaposliti nove sodelavce. Prošnje nam lahko posredujete tudi izven razpisanih delovnih mest.

Naloge:

 • vodi, organizira, nadzira in koordinira proces proizvodnje,
 • sodeluje pri pripravi osnutkov in izhodišč za oblikovanje poslovne politike družbe,
 • analizira učinkovitost procesa proizvodnje, stalno skrbi za izboljševanje procesov (vitka proizvodnja),
 • zagotavlja delovno disciplino,
 • nadzoruje izvajanje procesne kontrole,
 • analizira trende razvoja panoge, predlaga spremembe in investicije,
 • zagotavlja spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,
 • spoštuje standarde, interne akte ter pisna in ustna navodila delodajalca,
 • vodi posamezne projekte v dogovoru z delodajalcem,
 • druga operativna dela s področja vodenja .

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI/1., VI/2., VII.
Zahtevane delovne izkušnje:6-9 let

Pričakujemo:

  • poznavanje tehnologij (obdelave, izdelave) in strojne opreme,
  • poznavanje strojnih elementov, materialov,
  • organizacijska znanja,
  • obvladovanje tehnik vodenja in dela z ljudmi ter tehnik reševanja problemov,
  • znanje računalništva,
  • pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika.,
  • odpornost na stresne razmere,
  • sposobnost timskega dela,
  • zdravstvene sposobnosti v skladu z oceno tveganja,
  • 5-10 let delovnih izkušenj.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

 • Naloge in odgovornosti:
  •  vodi in nadzoruje proces prodaje od naročila do izdobave za serijsko proizvodnjo ter manjša naročila
  • načrtuje, usmerja in usklajuje trženje in prodajne dejavnosti
  • izdaja RICH in ROCH za kupce
  • pridobivanje letnih planov naročil s strani kupcev ter ažurno vnašanje v sistem
  • spremljanje izdelane količine v proizvodnji, komunikacija s plansko službo in obveščanje kupcev o spremembah po potrditvi s strani vodje komerciale
  • pridobivanje ponudb s strani ponudnikov logističnih storitev ter posredovanje informacij vodji komerciale
  • organizacija prevozov in dostave do kupca glede na navodila vodje komerciale oziroma dogovorjene pogoje s kupci
  • oblikovanje ponudb in predračunov za male serije
  • naročila ponudb in vzorcev po navodilih strateškega prodajnika
  • spremlja konkurenco
  • delo v skladu z internimi akti in standardi

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI/1., VI/2., VII.
Zahtevane delovne izkušnje:3 let

Pričakujemo:

  • vozniški izpit B – kategorije
  • zahtevno računalniško poznavanje (MS Office)
  • zelo dobro znanje angleškega jezika ali
  • zelo dobro znanje nemškega jezika
  • pripadnost podjetju, samostojnost, komunikativnost, prepričljivost,iznajdljivost
  • organizacijske in koordinacijske sposobnosti

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Tehnične veščine:

 • izkušnje s področja poznavanja materialov iz kovine in plastike,
 • zaželeno poznavanje avtomobilske industrije in ISO TS 16949,
 • znanje apliciranja metod in tehnik vitke proizvodnje,
 • planiranje, nadzorovanje in usklajevanje dela v proizvodnji,
 • uvajanje novih informacijskih tehnologij za planiranje in interno logistiko (WM, planske table, mess sistemi),
 • optimiziranje zalog v proizvodnji – lean koncepti
 • Profesionalne veščine:
 • odlične komunikacijske, medosebne in timske sposobnosti,
 • natančnost in odgovornost, pozitiven odnos do sprememb in hitro odzivanje na le-te,
 • dobre organizacijske in koordinacijske veščine,
 • iskanje rešitev ter zavezanost k ugledu in etičnim standardom podjetja

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI/1., VI/2., VII.
Zahtevane delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu:3 leta

Pričakujemo:

  • poznavanje tehnologij (obdelave, izdelave) in strojne opreme,
  • poznavanje strojnih elementov, materialov,
  • organizacijska znanja,
  • obvladovanje tehnik vodenja in dela z ljudmi ter tehnik reševanja problemov,
  • znanje računalništva,
  • pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika.,
  • odpornost na stresne razmere,
  • sposobnost timskega dela,
  • zdravstvene sposobnosti v skladu z oceno tveganja

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • posluževanje strojev in naprav,
 • nastavitve strojev in naprav,
 • izdelava vzorčnih serij,
 • kontrola delovanja strojev in naprav,
 • kontrola izdelkov,
 • delo v skladu z internimi akti in standardi.

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III., IV., V., VI/1.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

 • odgovorno in natančno opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • samostojno delo kot CNC operater na strojni obdelavi
 • poznavanje programske opreme Fanuc
 • izdelava izdelka od začetka do konca (branje načrtov, uporaba meril)
 • nastavljanje parametrov svedrov, ploščic
 • izračun parametrov, toleranc.
 • večizmensko delo

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: V., VI/1.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

 • odgovorno in natančno opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge: 

 • nastavitev stroja za brizganje plastike
 • kontrola delovanja stroja
 • kontrola procesa
 • posluževanje stroja
 • evidentiranje zastojev
 • menjava orodij
 • druga dela po navodilih nadrejenih

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III., IV., V., VI/1.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

 • odgovorno in natančno opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • optimizacija procesov in linij,
 • normiranje,
 • pripravljanje in posodabljanje tehnične dokumentacije,
 • vpeljava tehničnih in organizacijskih rešitev za izboljšavo postopkov na proizv. linijah,
 • reševanje tehničnih in organizacijskih problemov na proizvodnih napravah,
 • ostala dela po navodilih.

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV., V., VI/1. smer: strojništvo/mehatronika
Zahtevane delovne izkušnje: 0 – 1 leto

Pričakujemo:

 • znanje računalniških programov,
 • znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • poznavanje: FMEA, MSA, SPC, PPAP, APQP,
 • poznavanje računalniškega programa SolidWorks,
 • sposobnost samostojnega dela in hitrega učenja,
 • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pripadnost podjetju,
 • inovativnost,
 • pozitiven odnos do sprememb.

Drugi pogoji:

 • optimizacija procesov,
 • vodstvene sposobnosti,
 • vestnost,
 • natančnost,
 • doslednost.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • Zagotavljati optimalni proizvodnji proces in tehnologije, ki bo zagotavljala varno delo zaposlenih in bo v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami
 • Izdelava tehnoloških procesov, tehnologij in navodil za delo
 • Voditi in soustvarjati aktivnosti na področju kreiranju novih postavitev strojev/procesov na obstoječem in novem proizvodnem programu z vizijo o vitki proizvodnji
 • Priprava predlogov in tehničnih zahtev za nabavo strojev in naprav
 • Izdelava optimalne postavitev strojev in materialnega poteka v proizvodnem procesu, da bo ta potekal varno in brez medfaznih zalog
 • Reševanje vseh problemov in vprašanj iz naslova tehnologije za doseganje zastavljenih ciljev glede kvalitete, pravočasne dobave in stroškov proizvodnje
 • Razvijanje in implementacija novih orodij, priprav in naprav za bolj učinkovito delo na strojih in napravah
 • Izdelava kalkulacij , normiranje
 • Kontrola izdelanih količin po izmenah, nadzor nad evidentiranjem količin

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV., V., VI/1. smer: strojništvo/mehatronika
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Pričakujemo:

  • Znanje/izkušnje v kovinsko predelovalni industriji z poudarkom na mehanski obdelavi, brizganju plastike in montaži vsaj dve leti
  • Zaključena najmanj VI. stopnja izobrazbe ustrezne smeri , Inženir strojništva
  • Znanje angleškega / nemškega jezika
  • Sposobnost iskanja in podajanja rešitev za optimizacijo delovnega procesa
  • Znanje iz področje vitke proizvodnje in izkušnje na področju implementacije
  • Izkušnje /znanje kako povezati procese, da bodo vsi elementi v danem trenutku na voljo
  • Računalniška pismenost
  • Obvladovanje ProEngineer in AutoCAD programa
  • Izkušnje na področju organizacije in planiranja proizvodnje

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:
-CNC programiranje,
-izdelava orodij in delov za orodja,
-vzdrževanje orodij.
-druga dela po navodilih nadrejenega

Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV., V
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Pričakujemo:

 • dokončano IV. ali V. stopnjo izobrazbe strojne smeri,
 • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,
 • vozniški izpit B-kategorije.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.
 • kreativnost

Oblika zaposlitve: za nedoločen čas
Mesečno plačilo: po dogovoru

Prijava na delovno mesto

Naloge: 

 • Samostojno opravljanje del na rezkalnih strojih,
 • nadzor dela in kontrola delovanja strojev,
 • priprava in vzdrževanje rezkalnih  strojev,
 • ostala dela v orodjarni,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega.

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III, IV, V
Zahtevane delovne izkušnje: mnimalno 1-3let

Pričakujemo:

 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Naloge:

 • posluževanje strojev in naprav
 • kontrola delovanja strojev in naprav
 • kontrola izdelkov
 • ročna dodelava polizdelkov,
 • pakiranje
 • ostala dela po navodilu nadrejenega
 • delo v skladu z internimi akti in standardi

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III, IV, V
Zahtevane delovne izkušnje: niso potrebne

Pričakujemo:

 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

 

 

Z bodočimi sodelavci želimo vzpostaviti oseben in pristen odnos že v času njihovega študija.

Štipendiranje
Glede na dejavnost družbe iščemo svoje potencialne sodelavce, ki se šolajo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na naslednjih področjih:
• strojništvo-smer proizvodno strojništvo
• strojništvo-orodjar
• strojništvo-mehatronik
• GING
• strojništvo-smer konstrukterstvo
• industrijsko oblikovanje

*Perspektivnim nudimo možnost štipendiranja v obliki kadrovskih štipendij. Nudimo tudi možnost opravljanja strokovne prakse za študente in dijake.

Imate morda zanimivo temo ali inovativno idejo? Povežite se s strokovnjaki iz podjetja ŠUMER d.o.o. in pod njihovim mentorstvom pripravite vrhunsko diplomsko, magistrsko, specialistično delo ali doktorsko disertacijo.

Če nam je področje vašega raziskovalnega dela zanimivo, vam v skladu s predhodnim dogovorom nudimo sodelovanje pri seminarskih, diplomskih, magistrskih in drugih nalogah.

Študentsko delo
Vse leto, predvsem pa v poletnih mesecih, študentom in dijakom različnih, predvsem tehničnih, izobrazbenih smeri omogočamo občasno delo.

Kje poteka študentsko delo?
• Proizvodni sektor,
• področje tehnologije,
• sektor razvoja,
• področje vzdrževanja,
• komercialni sektor,
• finance in računovodstvo,
• druga podporna področja.

Kako?
Preko izbranega študentskega servisa. Sicer pa z željo po novih praktičnih znanjih in izkušnjah in z veliko dobre volje.
Vse informacije o prostih študentskih delovnih mestih najdete na naši spletni strani, ter v razpisih študentskih servisov.

Če vas zanima pridobivanje neprecenljivih praktičnih znanj, delo v strokovnem kolektivu ter razgibanem poslovnem okolju mednarodno uveljavljenega podjetja, vas vabimo, da se prijavite in izpolnite elektronski obrazec.

Prijava na študentsko delo

Zakaj delati z nami

Naši izdelki pokrivajo vsa področja industrije in sicer od razvoja, izdelave, trženja in servisiranja vseh naših izdelkov namenjenih zahtevnem tujem in domačem trgu. Z nenehnim investiranjem v nove proizvodne prostore, skrbimo tudi za varno in ekološko ustrezno delovno okolje zaposlenih, saj se zavedamo, da oblikovanje in izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja, odraža skrb za zaposlene in odnos do okolja v katerem delamo in živimo.
Naša največja vrednota bo tudi v prihodnosti ambiciozen, kreativen, inovativen, prilagodljiv in odločen kader, ki nenehno išče nove možnosti za izboljšanje proizvodnje uvajanja novih tehnologij..

Želeno delovno mesto ni razpisano?

Za vaše želeno delovno mesto trenutno ni razpisanih prostih delovnih mest, pa bi vseeno želeli delati za nas? Prošnje nam lahko posredujete tudi izven razpisanih delovnih mest.

Izpolni zaposlitveni obrazec

Back to Top