telefon: +386 3 7806210 fax: +386 3 5461231 e-mail: info@sumer.si

Zaposlitev.

Pridružite se nam.

Zaradi povečanega obsega dela želimo zaposliti nove sodelavce. Prošnje nam lahko posredujete tudi izven razpisanih delovnih mest.

Naloge:

 • vodi, organizira, nadzira in koordinira proces proizvodnje,
 • sodeluje pri pripravi osnutkov in izhodišč za oblikovanje poslovne politike družbe,
 • analizira učinkovitost procesa proizvodnje, stalno skrbi za izboljševanje procesov (vitka proizvodnja),
 • zagotavlja delovno disciplino,
 • nadzoruje izvajanje procesne kontrole,
 • analizira trende razvoja panoge, predlaga spremembe in investicije,
 • zagotavlja spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,
 • spoštuje standarde, interne akte ter pisna in ustna navodila delodajalca,
 • vodi posamezne projekte v dogovoru z delodajalcem,
 • druga operativna dela s področja vodenja .

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI/1., VI/2., VII.
Zahtevane delovne izkušnje:6-9 let

Pričakujemo:

  • poznavanje tehnologij (obdelave, izdelave) in strojne opreme,
  • poznavanje strojnih elementov, materialov,
  • organizacijska znanja,
  • obvladovanje tehnik vodenja in dela z ljudmi ter tehnik reševanja problemov,
  • znanje računalništva,
  • pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika.,
  • odpornost na stresne razmere,
  • sposobnost timskega dela,
  • zdravstvene sposobnosti v skladu z oceno tveganja,
  • 5-10 let delovnih izkušenj.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,[/l

  ist_item]

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

 • Naloge in odgovornosti:
  •  vodi in nadzoruje proces prodaje od naročila do izdobave za serijsko proizvodnjo ter manjša naročila
  • načrtuje, usmerja in usklajuje trženje in prodajne dejavnosti
  • izdaja RICH in ROCH za kupce
  • pridobivanje letnih planov naročil s strani kupcev ter ažurno vnašanje v sistem
  • spremljanje izdelane količine v proizvodnji, komunikacija s plansko službo in obveščanje kupcev o spremembah po potrditvi s strani vodje komerciale
  • pridobivanje ponudb s strani ponudnikov logističnih storitev ter posredovanje informacij vodji komerciale
  • organizacija prevozov in dostave do kupca glede na navodila vodje komerciale oziroma dogovorjene pogoje s kupci
  • oblikovanje ponudb in predračunov za male serije
  • naročila ponudb in vzorcev po navodilih strateškega prodajnika
  • spremlja konkurenco
  • delo v skladu z internimi akti in standardi

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI/1., VI/2., VII.
Zahtevane delovne izkušnje:3 let

Pričakujemo:

  • vozniški izpit B – kategorije
  • zahtevno računalniško poznavanje (MS Office)
  • zelo dobro znanje angleškega jezika ali
  • zelo dobro znanje nemškega jezika
  • pripadnost podjetju, samostojnost, komunikativnost, prepričljivost,iznajdljivost
  • organizacijske in koordinacijske sposobnosti

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Tehnične veščine:

 • izkušnje s področja poznavanja materialov iz kovine in plastike,
 • zaželeno poznavanje avtomobilske industrije in ISO TS 16949,
 • znanje apliciranja metod in tehnik vitke proizvodnje,
 • planiranje, nadzorovanje in usklajevanje dela v proizvodnji,
 • uvajanje novih informacijskih tehnologij za planiranje in interno logistiko (WM, planske table, mess sistemi),
 • optimiziranje zalog v proizvodnji – lean koncepti
 • Profesionalne veščine:
 • odlične komunikacijske, medosebne in timske sposobnosti,
 • natančnost in odgovornost, pozitiven odnos do sprememb in hitro odzivanje na le-te,
 • dobre organizacijske in koordinacijske veščine,
 • iskanje rešitev ter zavezanost k ugledu in etičnim standardom podjetja

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI/1., VI/2., VII.
Zahtevane delovne izkušnje na primerljivem delovnem mestu:3 leta

Pričakujemo:

  • poznavanje tehnologij (obdelave, izdelave) in strojne opreme,
  • poznavanje strojnih elementov, materialov,
  • organizacijska znanja,
  • obvladovanje tehnik vodenja in dela z ljudmi ter tehnik reševanja problemov,
  • znanje računalništva,
  • pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika.,
  • odpornost na stresne razmere,
  • sposobnost timskega dela,
  • zdravstvene sposobnosti v skladu z oceno tveganja

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • posluževanje strojev in naprav,
 • nastavitve strojev in naprav,
 • izdelava vzorčnih serij,
 • kontrola delovanja strojev in naprav,
 • kontrola izdelkov,
 • delo v skladu z internimi akti in standardi.

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III., IV., V., VI/1.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

 • odgovorno in natančno opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • samostojno delo kot CNC operater na strojni obdelavi
 • poznavanje programske opreme Fanuc
 • izdelava izdelka od začetka do konca (branje načrtov, uporaba meril)
 • nastavljanje parametrov svedrov, ploščic
 • izračun parametrov, toleranc.
 • večizmensko delo

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: V., VI/1.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

 • odgovorno in natančno opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge: 

 • nastavitev stroja za brizganje plastike
 • kontrola delovanja stroja
 • kontrola procesa
 • posluževanje stroja
 • evidentiranje zastojev
 • menjava orodij
 • druga dela po navodilih nadrejenih

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III., IV., V., VI/1.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

 • odgovorno in natančno opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • optimizacija procesov in linij,
 • normiranje,
 • pripravljanje in posodabljanje tehnične dokumentacije,
 • vpeljava tehničnih in organizacijskih rešitev za izboljšavo postopkov na proizv. linijah,
 • reševanje tehničnih in organizacijskih problemov na proizvodnih napravah,
 • ostala dela po navodilih.

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV., V., VI/1. smer: strojništvo/mehatronika
Zahtevane delovne izkušnje: 0 – 1 leto

Pričakujemo:

 • znanje računalniških programov,
 • znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • poznavanje: FMEA, MSA, SPC, PPAP, APQP,
 • poznavanje računalniškega programa SolidWorks,
 • sposobnost samostojnega dela in hitrega učenja,
 • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pripadnost podjetju,
 • inovativnost,
 • pozitiven odnos do sprememb.

Drugi pogoji:

 • optimizacija procesov,
 • vodstvene sposobnosti,
 • vestnost,
 • natančnost,
 • doslednost.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • Zagotavljati optimalni proizvodnji proces in tehnologije, ki bo zagotavljala varno delo zaposlenih in bo v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami
 • Izdelava tehnoloških procesov, tehnologij in navodil za delo
 • Voditi in soustvarjati aktivnosti na področju kreiranju novih postavitev strojev/procesov na obstoječem in novem proizvodnem programu z vizijo o vitki proizvodnji
 • Priprava predlogov in tehničnih zahtev za nabavo strojev in naprav
 • Izdelava optimalne postavitev strojev in materialnega poteka v proizvodnem procesu, da bo ta potekal varno in brez medfaznih zalog
 • Reševanje vseh problemov in vprašanj iz naslova tehnologije za doseganje zastavljenih ciljev glede kvalitete, pravočasne dobave in stroškov proizvodnje
 • Razvijanje in implementacija novih orodij, priprav in naprav za bolj učinkovito delo na strojih in napravah
 • Izdelava kalkulacij , normiranje
 • Kontrola izdelanih količin po izmenah, nadzor nad evidentiranjem količin

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV., V., VI/1. smer: strojništvo/mehatronika
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Pričakujemo:

  • Znanje/izkušnje v kovinsko predelovalni industriji z poudarkom na mehanski obdelavi, brizganju plastike in montaži vsaj dve leti
  • Zaključena najmanj VI. stopnja izobrazbe ustrezne smeri , Inženir strojništva
  • Znanje angleškega / nemškega jezika
  • Sposobnost iskanja in podajanja rešitev za optimizacijo delovnega procesa
  • Znanje iz področje vitke proizvodnje in izkušnje na področju implementacije
  • Izkušnje /znanje kako povezati procese, da bodo vsi elementi v danem trenutku na voljo
  • Računalniška pismenost
  • Obvladovanje ProEngineer in AutoCAD programa
  • Izkušnje na področju organizacije in planiranja proizvodnje

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:
-CNC programiranje,
-izdelava orodij in delov za orodja,
-vzdrževanje orodij.
-druga dela po navodilih nadrejenega

Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV., V
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Pričakujemo:

 • dokončano IV. ali V. stopnjo izobrazbe strojne smeri,
 • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • pripadnost podjetju,
 • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,
 • vozniški izpit B-kategorije.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.
 • kreativnost

Oblika zaposlitve: za nedoločen čas
Mesečno plačilo: po dogovoru

Prijava na delovno mesto

Naloge: 

 • Samostojno opravljanje del na rezkalnih strojih,
 • nadzor dela in kontrola delovanja strojev,
 • priprava in vzdrževanje rezkalnih  strojev,
 • ostala dela v orodjarni,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega.

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III, IV, V
Zahtevane delovne izkušnje: mnimalno 1-3let

Pričakujemo:

 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Naloge:

 • posluževanje strojev in naprav
 • kontrola delovanja strojev in naprav
 • kontrola izdelkov
 • ročna dodelava polizdelkov,
 • pakiranje
 • ostala dela po navodilu nadrejenega
 • delo v skladu z internimi akti in standardi

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III, IV, V
Zahtevane delovne izkušnje: niso potrebne

Pričakujemo:

 • pripadnost podjetju,
 • pripravljenost za timsko delo,
 • hitrost in odzivnost,
 • pozitiven odnos do sprememb,

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • po preteku poskusnega dela možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Prijava na delovno mesto

Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • preventivno in redno vzdrževanje strojev in naprav ter orodij v proizvodnji,
 • nujna vzdrževalna dela in odprava napak v primeru kvarov na strojih, napravah, orodjih,
 • vodenje predpisane tehnične in tehnološke dokumentacije za področje vzdrževanja,
 • vodenje evidence za orodja, stroje in ostale predmete dela,
 • vodenje evidence opravljenih in planiranih vzdrževalnih del,
 • kontroliranje strojev in naprav,
 • predlaganje izboljšav postopkov procesa dela ter predlaganje ukrepov za reševanje problemov ter možne tehnične, tehnološke in gospodarske izboljšave,
 • zagotovitev pripravljenosti strojev, orodij in ostalih predmetov dela,
 • zagotovi preventivne preglede predmetov dela in vodi zahtevane evidence,
 • organizira in izvaja predpisano vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije,
 • druga dela po dogovoru z nadrejenim.

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV. , V.
Zahtevane delovne izkušnje:4-5 let

Pričakujemo:

  • poznavanje pnevmatike, hidravlike in mehanike,
  • pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,
  • praktične delovne izkušnje s področja mehanskega vzdrževanja strojev,
  • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
  • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
  • fleksibilnost in odzivnost,
  • odzivnost in proaktivno delovanje

Ponujamo:

 • samostojno delo, kakor tudi mentorstvo po potrebi
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • delo v aktivnem in sodobno naravnanem okolju,
 • zaposlitev za polni delovni čas,
 • po uspešno opravljeni poskusni dobi zaposlitev za nedoločen čas,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • popravilo strojev in naprav ter električnih instalacij v okvarah,
 • priključitev stroje in naprav,
 • montaža elektroinstalacij,
 • pomoč pri nastavitvah strojev, oridij in delovnih naprav,
 • sodelovanje pri izboljšanju delovnih pripomočkov,
 • montaža orodja za vse vrste strojev,
 • preizkus delovanja strojev in izdelava poskusnih kosov,
 • tekoča vzdrževanja električnih delov strojev in naprav,
 • preventivno vzdrževanje strojev, naprav, opreme in stavb,
 • sproten vpis porabe materiala in delovnega časa,
 • naročanje elektromateriala,
 • čiščenje delovnega mesta,
 • druga dela po nalogu nadrejenega

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III. , IV. , V.
Zahtevane delovne izkušnje:1-3 let

Pričakujemo:

  • zaključena poklicna/ srednja izobrazba elektro smeri, izkušnje niso pogoj
  • ročna spretnost,
  • delo v timu in timska naravnanost,
  • natančnost in zanesljivost,
  • prilagodljivost glede delovnega časa in vrste dela

Ponujamo:

 • varno delovno mesto s privlačnimi in dolgoročnimi perspektivami v rastočem podjetju,
 • po uspešno opravljeni poskusni dobi zaposlitev za nedoločen čas,
 • strokovno podporo pri uvajanju v dela v podjetju,
 • dinamično delo v urejenem delovnem okolju,
 • možnost nadgrajevanja znanja

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • načrtovanje in definiranje obsega dela,
 • načrtovanje aktivnosti,
 • načrtovanje virov,
 • razvoj urnikov,
 • upravljanje časa,
 • ocena in analiziranje stroškov,
 • razvoj proračuna,
 • analiza tveganja,
 • upravljanje tveganja in vprašanj,
 • vodenje timov,
 • razvoj poslovnih partnerstev,
 • kontrolling dela in stroškov

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI/1. , VI/2. , VII.
Zahtevane delovne izkušnje: 4-5 let

Pričakujemo:

  • najmanj VI/1., VI/2., VII. Stopnjo strokovne usposobljenesti na tehničnem področju,
  • najmanj 4-5 leta delovnih izkušenj v projektnem vodenju ali na podobnih delovnih mestih,
  • dobro znanje angleškega in/ali nemškega jezika ter hrvaškega jezika,
  • obvladovanje projektnega vodenja ter s tem povezanih IT programov (MS Project zaželeno)
  • dobro poznavanje MS Office okolja,
  • upravljanje celovitih projektov, terminskih planov ter načrtovanje aktivnosti, naložb in virov prihodkov,
  • upravljanje in organiziranje timov,
  • kontrolling izvrševanja projektov,
  • komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi poslovnimi partnerji, kupci, razvoj poslovnih partnerstev,
  • iskanje novih tržnih priložnosti ter oblikovanje programov trženja,
  • kreativno iskanje novih idej in rešitev za razvoj novih izdelkov v lastnih blagovnih znamkah.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • po uspešno opravljeni poskusni dobi zaposlitev za nedoločen čas,
 • možnost dodatnega izobraževanja,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • nastavitev orodij na oddelku stiskalnic,
 • kontrola delovanja stroja,
 • posluževanje stroja,
 • evidentiranje zastojev,
 • menjava orodij

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III., IV., V.
Zahtevane delovne izkušnje: 4-5 let

Pričakujemo:

  • pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,
  • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
  • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
  • fleksibilnost in odzivnost

Ponujamo:

 • po uspešno opravljeni poskusni dobi zaposlitev za nedoločen čas,
 • zaposlitev za določen čas,
 • zaposlitev za polni delovni čas,
 • samostojno delo,
 • večizmensko delo

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • izvajanje kontrole kakovosti,
 • statistična kontrola procesov,
 • izvajanje izhodne kontrole kakovosti,
 • izvajanje vhodne kontrole in obvladovanje certifikatov materiala,
 • uvajanje predpisov, kontrolnih planov in postopkov s področja kakovosti v proizvodni proces,
 • uvajanje in spremljanje samokontrole,
 • sodelovanje v procesu presoje kakovosti proizvodov,
 • sodelovanje z drugimi službami in oddelki znotraj podjetja,
 • analiziranje in kontroliranje prvih komponent

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: V., VI/1.
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Pričakujemo:

  • V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
  • 3 leta delovnih izkušenj na področju kakovosti (poznavanje materialov in izvajanje meritev),
  • aktivno znanje angleščine, znanje nemščine je prednost,
  • poznavanje orodij MS Office,
  • natančnost in zanesljivost,

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas,
 • polni delovni čas,
 • možnost takojšnjega nastopa dela

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • programiranje in izdelava krmilja Siemens,
 • pregled kontrolne in krmilne funkcije na stroju, proizvodni liniji,
 • nastavitve pnevmatičnih, hidravličnih delovnih tlakov in stanje stroja,
 • odpravljanje napak,
 • delo v skladu z internimi akti in zahtevami standarda ISO/TS 16949:2009

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: IV., V.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

  • pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,
  • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
  • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
  • fleksibilnost in odzivnost

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • po uspešno opravljeni poskusni dobi zaposlitev za nedoločen čas,
 • možnost dodatnega izobraževanja

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • v sodelovanju s komercialo in plansko službo izdela plane nabave,
 • pripravlja povpraševanja, ponudbe, pogodbe, …
 • uskladi delovne aktivnosti z dobavitelji in sodelavci,
 • organizira in izvaja nabavo,
 • zagotovi pravočasno in pravilno dobavo,
 • spremlja realizacijo plana nabave in gibanje zalog (tedenski, mesečni, kvartalni in letni),
 • ureja in vzdržuje evidenco naročil, dobav, …
 • naroča vhodne materiale, opremo, rezervne dele, …
 • vodi materialne evidence,
 • sodeluje s plansko službo in skladiščem,
 • zbira, pridobiva in spremlja podatke o tržnih razmerah,
 • zbira in ureja podatke o odvisnih stroških nabave konkurence, cenovnih gibanjih, potrebah in preskrbljenosti tržišča
 • zbira sestavlja in ureja povpraševanja,
 • zbira, ureja in ažurira bazo podatkov in datoteko dobaviteljev,
 • delovanje v skladu z zahtevami standarda ISO/TS 16949:2009

delovni čas:Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: V., VI/1, VI/2.
Zahtevane delovne izkušnje: 4-5 let

Pričakujemo:

  • znanje angleškega in nemškega jezika,
  • pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,
  • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
  • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
  • fleksibilnost in odzivnost,
  • znanje programa Pantheon je prednost

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • po uspešno opravljeni poskusni dobi zaposlitev za nedoločen čas,
 • zaposlitev za določen čas,
 • zaposlitev za polni delovni čas,
 • možnost dodatnega izobraževanja

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • vodi,  organizira in koordinira delo izmene na konkretnem oddelku v proizvodnji v skladu s proizvodnimi plani in navodili,
 • razporeja delavce in jih usmerja,
 • organizira, izvaja in zagotavlja izvajanje dela v skladu s planom proizvodnje in navodili nadrejenega,
 • nadzira potek in izvajanje dela kakovostno in količinsko,
 • evidentira rezultate kontrol, ki jih izvaja ter jih priloži k delovni dokumentaciji,
 • ažurno vodi dnevnik proizvodnje, predpisane evidence ter jih posreduje nadrejenemu,
 • pripravlja in daje predloge za izboljšanje postopkov procesa dela, predlaga ukrepe za reševanje problemov,
 • sodeluje pri uvajanju novega izdelka ali spremembe v redno proizvodnjo,
 • upošteva postopek potrjevanja prvega kosa,
 • potrdi prvi kos in zagotovi opravljanje dela v skladu s potrjenim kosom,
 • v sodelovanju z vodjo skladišča in planerjem kalkulantom usklajuje potrebe po materialu in ostalih predmetih dela (orodja, stroji, … )
 • organizira sprotna nujna popravila in obvesti oddelek vzdrževanja,
 • ocenjuje in ugotavlja rezultate dela podrejenih ter vodji oddelka posreduje rezultate,
 • sodeluje pri usklajevanju aktivnosti med vsemi enotami: proizvodnja, tehnologija, kakovost, nabavo, pripravo dela in komercialo ter zagotovi izvedbo dogovorjenega,
 • spodbuja podrejene h kakovostnemu in učinkovitejšemu opravljaju dela,
 • delo v skladu z zahtevami standardov,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega

delovni čas: Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: V., VI/1, VI/2.
Zahtevane delovne izkušnje: 4-5 let

Pričakujemo:

  • pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,
  • več izmensko delo,
  • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
  • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
  • fleksibilnost in odzivnost

Ponujamo:

 • delo v prijetnem, mladem in angažiranem kolektivu
 • samostojno delo,
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • po uspešno opravljeni poskusni dobi zaposlitev za nedoločen čas,
 • zaposlitev za določen čas,
 • zaposlitev za polni delovni čas,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • prevoz blaga s tovornim vozilom po Sloveniji in občasno po tujini,
 • nakladanje, razkladanje blaga,
 • urejanje prevoznih listin,
 • skrb za tehnično brezhibnost in čistočo tovornega vozila ipd.

delovni čas: Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III., IV., V.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

  • ustrezne delovne izkušnje,
  • izpit B, zaželeno tudi C in E kategorijo,
  • izpit za viličarja in izkušnje z delom z viličarjem,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • urejenost, komunikativnost in delovno vztrajnost

  Prednost bodo imeli kandidati iz okolice Celja.

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo,
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • po preteku poskusnega dela zaposlitev za nedoločen čas,
 • zaposlitev za določen čas,
 • zaposlitev za polni delovni čas,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • Samostojno oporavljanje del na rezkalnih strojih
 • Izbira strategij obdelav rezkanja
 • CAM programi in rezkanje po projektni mapi,
 • Nadzor dela in kontrola delovanja strojev,
 • Priprava in vzdrževanje rezkalnih strojev,
 • Ostala dela v orodjarni,
 • Ostala dela po navodilu nadrejenega

delovni čas: Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: III., IV., V.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

  • 6 mesecev delovnih izkušenj,
  • Pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,
  • Komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
  • Opravljanje podanih del in nalog,
  • Fleksibilnost in odzivnos

Ponujamo:

 • samostojno delo,
 • stimulativno plačilo in stimulacija glede na dokončan projekt,
 • možnost dodatnega izobraževanja
 • po preteku poskusnega dela zaposlitev za nedoločen čas,
 • zaposlitev za določen čas,
 • zaposlitev za polni delovni čas,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • Aktivno sodelovanje oziroma snovanje prodajne in razvojne strategije podjetja,
 • Sodelovanje z ostalimi oddelki v družbi,
 • Pomoč pri nabavljanju in izdelavi kalkulacij,
 • Raziskava trgov in samostojno obiskovanje ter pridobivanje novish poslovnih strank (distributerjev oziroma zastopnikov) v tujini
 • Sklepanje prodajnih poslov ter priprava potrebne prodajne dokumentacije (priprava ponudb, pogodb, računov, ipd.)
 • Vzdrževanje kontaktov z obstoječimi strankami,
 • Nadzor, analiza in ažurno poročanje o posameznih prodajnih in marketinških aktivnostih,
 • Pomoč pri organizaciji sejmov ter udeležba na sejmih,
 • Sodelovanje pri ažuriranju spletnih strani,
 • Pripravi katalogov ter ostalega promocijskega gradiva

delovni čas: Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI.
Zahtevane delovne izkušnje: 4-5 let

Pričakujemo:

  • končana najmanj VI/I. stopnja izobrazbe ekonomske, tehnične ali druge smeri,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • tekoče pisno in govorno znanje angleškega in še najmanj enega tujega jezika,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja aktivne neposredne prodaje,
  • iznajdljivost, odlične komunikacijske in močne pogajalske sposobnosti,
  • sposobnost dela v skupini,
  • sposobnost dela samostojnega odločanja,
  • poznavanje ISO standarda, IATF in drugih standardov,
  • ambicioznost in sposobnost samostojnega doseganja delovnih nalog,
  • izkušnje v prodaji plastičnih in kovinskih izdelkov ter iz avtomobilske industrije,
  • poznavanje tehnologij strojne obdelave,
  • veselje do službenih potovanj v tujino, osebna urejenost idr.

   

Ponujamo:

 • delo v uspešnem in razvijajočem se mednarodnem podjetju, kjer so na prvem mestu strokovnost, skrb za stranke in timsko delo,
 • interna in eksterna strokovna usposabljanja in izobraževanja,
 • stimulativno nagrajevanje glede an delovno uspešnost
 • po preteku poskusnega dela zaposlitev za nedoločen čas,
 • zaposlitev za polni delovni čas,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • Samostojno konstruiranje strojnih delov, delov naprav in izdelkov za procesno industrijo,
 • Izdelava načrtov in tehnične dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,
 • Uvajanje novih standardov in razvijati nova znanja s področja svojega dela

 

delovni čas: Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: VI.
Zahtevane delovne izkušnje: 1-3 let

Pričakujemo:

  • VI. Stopnja visokošolske izobrazbe ali VII. Stopnja UNI izobrazbe strojne oz. druge ustrezne tehnične smeri,
  • Poznavanje tehnične dokumentacije,
  • Znanje računalniških programov SolidWorks, AutoCAD,
  • Znanje računalniških orodij MS Office,
  • Aktivno znanje enega tujega jezika (govorno in pisno),
  • Ambicije po tehnični odličnosti, natančnosti in dobre organizacijske sposobnisto,
  • Delovne izkušnje v kovinski industriji na podobnih ali enakih delih,
  • Pripravljenost za timsko delo,
  • Iščemo kandidata, ki je zanesljiv, motiviran za učenje in ima rad izzive

Ponujamo:

 • delo v razvojnem timu,
 • stimulativno okolje,
 • proaktivno naravnana skupina
 • stimulativno plačilo

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Naloge:

 • znanje s področja dela z relacijskimi bazami podatkov (ms sql – reporting, integration),
 • poznavanje osnov delovanja programske opreme ter podatkovnega skladišča,
 • poznavanje programskega jezika (java, php,…),
 • poznavanje operacijskih sistemov ms windows,
 • osnovno poznavanje podatkovnih baz (pantheon,…),
 • delo s podatkovnimi bazami,
 • podpora delovnega procesa,
 • vzdreževanje sistemske infrastrukture,
 • sistemska administracija,
 • razvoj programskih rešitev.

 

delovni čas: Polni delovni čas
Stopnja izobrazbe: V., VI/I, VI/II.
Zahtevane delovne izkušnje: 4-5 let

Pričakujemo:

  • dobro znanje o računalniških operacijskih sistemih in računalniški opremi,
  • dobro znanje o nastavljanju in vzdrževanju pisarniških omrežij,
  • dobro znanje o varnostnem kopiranju in varnosti podatkov,
  • poznavanje dela s podatkovnimi bazami ,
  • poznavanje omrežne infrastrukture,
  • izkušnje s programiranjem,
  • izobrazbo smer informatike ali druge tehnične smeri,
  • tekoče znanje angleščine,
  • samostojnost, komunikativnost, natančnost, samoiniciativnost, odgovornost.

Ponujamo:

 • zaposlitev v dobro stoječem podjetju,
 • zaposlitev s polnim delovnim časom,
 • fleksibilen delovni čas,
 • samostojno in dinamično delo,
 • možnost nadaljnjega strokovnega usposabljanja in izobraževanja,

Prijava na delovno mesto
Oglasi na portalu MojaZaposlitev

Z bodočimi sodelavci želimo vzpostaviti oseben in pristen odnos že v času njihovega študija.

Štipendiranje
Glede na dejavnost družbe iščemo svoje potencialne sodelavce, ki se šolajo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na naslednjih področjih:
• strojništvo-smer proizvodno strojništvo
• strojništvo-orodjar
• strojništvo-mehatronik
• GING
• strojništvo-smer konstrukterstvo
• industrijsko oblikovanje

*Perspektivnim nudimo možnost štipendiranja v obliki kadrovskih štipendij. Nudimo tudi možnost opravljanja strokovne prakse za študente in dijake.

Imate morda zanimivo temo ali inovativno idejo? Povežite se s strokovnjaki iz podjetja ŠUMER d.o.o. in pod njihovim mentorstvom pripravite vrhunsko diplomsko, magistrsko, specialistično delo ali doktorsko disertacijo.

Če nam je področje vašega raziskovalnega dela zanimivo, vam v skladu s predhodnim dogovorom nudimo sodelovanje pri seminarskih, diplomskih, magistrskih in drugih nalogah.

Študentsko delo
Vse leto, predvsem pa v poletnih mesecih, študentom in dijakom različnih, predvsem tehničnih, izobrazbenih smeri omogočamo občasno delo.

Kje poteka študentsko delo?
• Proizvodni sektor,
• področje tehnologije,
• sektor razvoja,
• področje vzdrževanja,
• komercialni sektor,
• finance in računovodstvo,
• druga podporna področja.

Kako?
Preko izbranega študentskega servisa. Sicer pa z željo po novih praktičnih znanjih in izkušnjah in z veliko dobre volje.
Vse informacije o prostih študentskih delovnih mestih najdete na naši spletni strani, ter v razpisih študentskih servisov.

Če vas zanima pridobivanje neprecenljivih praktičnih znanj, delo v strokovnem kolektivu ter razgibanem poslovnem okolju mednarodno uveljavljenega podjetja, vas vabimo, da se prijavite in izpolnite elektronski obrazec.

Prijava na študentsko delo

Zakaj delati z nami

Naši izdelki pokrivajo vsa področja industrije in sicer od razvoja, izdelave, trženja in servisiranja vseh naših izdelkov namenjenih zahtevnem tujem in domačem trgu. Z nenehnim investiranjem v nove proizvodne prostore, skrbimo tudi za varno in ekološko ustrezno delovno okolje zaposlenih, saj se zavedamo, da oblikovanje in izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja, odraža skrb za zaposlene in odnos do okolja v katerem delamo in živimo.
Naša največja vrednota bo tudi v prihodnosti ambiciozen, kreativen, inovativen, prilagodljiv in odločen kader, ki nenehno išče nove možnosti za izboljšanje proizvodnje uvajanja novih tehnologij..

Želeno delovno mesto ni razpisano?

Za vaše želeno delovno mesto trenutno ni razpisanih prostih delovnih mest, pa bi vseeno želeli delati za nas? Prošnje nam lahko posredujete tudi izven razpisanih delovnih mest.

Izpolni zaposlitveni obrazec

Back to Top