Dan reformacije

Leta 1550 je Primož Trubar napisal knjigi z naslovom Katekizem in abecednik. Omenjeni knjigi sta bili prvi, ki sta bili zapisani v slovenskem jeziku. Zakaj je njuna izdaja bila tako pomembna? V tistem času je slovenske dežele poseljevalo pretežno kmečko prebivalstvo, ki pa ni znalo brati. Rešitev je Trubar ponudil z Abecednikom, kjer je bila natisnjena abeceda, nekaj zlogov in del Katekizma. Najprej sta knjigi izšli v gotici, 5 let kasneje pa v latinici, pisavi, ki jo uporabljamo še danes. Kaj je še prinesla reformacija poleg prve knjige in s tem knjižnega jezika? Prinesla je omembo pojma Slovenec, slovensko Cerkev, prevod biblije ter prvi slovenski pravopis, Zimske Urice Adama Bohoriča, ki so usmerile slovensko pisanje v naslednjih stoletjih.  Ob prazniku 31.10.2019 slavimo ne samo slovenstvo temveč vlogo, ki ga ima naš materni jezik pri obstoju in zavedanju slovenske narodnostne identitete.

Zavedamo se, da naša družba postaja vedno bolj kulturno raznolika in je lahko jezikovna bariera dejavnik stresa na delovnem mestu. Odločili smo se, da zaposlenim, ki prihajajo iz drugih držav, omogočimo čimprejšnjo integracijo v naše kulturno in delovno okolje. Določimo jim mentorja, ki jim je v pomoč pri premagovanju jezikovnih  ovir, s katerimi se srečujejo v delovnem procesu kot tudi v privatnem življenju. Z udeležbo na tečajih slovenskega jezika imajo možnost spoznati slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo ter se usposobijo za  opravljanje osnovnih funkcionalnih veščin.

Naj bo dan reformacije pomemben za nas vse.