Miklavževanje v podjetju Šumer d.o.o.

Naše zaposlenih je letos na god sv. Nikolaja obiskal in obdaril Miklavž. Mož, ki odpre prva vrata v prednovoletni praznični čas, je našim zaposlenim prinesel parkeljne.

Naj se torej lepi praznični čas začne. Pri nas smo ga začeli na najlepši možni način – s pristnim veseljem. Nadaljevali ga bomo v enakem duhu.