Šumer in MFDPŠ

Samo imeti dober produkt ali storitev ne zagotavlja več uspeha.Poleg optimizacije procesov ter poudarjanja učinkovitosti in donosnosti so bistvenega pomena aktivnosti prilagajanja trgu in osredotočanje trženjskih dejavnosti. Diferenciacija ali razlikovanje korporativnih blagovnih znamk je zelo pomembna aktivnost na današnjih konkurenčnih trgih. Kupcem je potrebno znati predstaviti naše storitve z jasno definiranim sporočilom, kako se naše podjetje razlikuje od drugih. Kako je pomembno imeti jasno definirane cilje, strategijo ter kako lahko dobro razvita in ponotranjena kultura podjetja prispeva k uspehu marketinga tudi v B2B sektorju. O tem in še drugih vidikih B2B marketinga smo danes govorili na delavnici na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. Glede na obraze študentov verjamemo, da je predavanje uspelo.

Več o predavanju na povezavi