telefon: +386 3 7806210 fax: +386 3 5461231 e-mail: info@sumer.si
Od pomysłu do wykonania
Oferujemy Wam pomoc przy wszystkich etapach projektu – od pomysłu, poprzez fazę prac rozwojowych nad produktem aż do wykonania produktu końcowego.
Šumer d.o.o.

Firma Šumer d.o.o. posiada własną grupę badawczo-rozwojową, która jest zapisana w ewidencji organizacji badawczych przy Agencji Działalności Badawczej Republiki Słowenii pod numerem ARRS 2786.
Grupa badawczo-rozwojowa samodzielnie planuje, wykonuje, sprawdza i ocenia zadania według programu. Grupa ta organizacyjnie i finansowo jest oddzielona od pozostałych działalności rozwojowych, które mają miejsce w przedsiębiorstwie.
Sukces grupy badawczo-rozwojowej wyraża się w wiekszych dochodach, bardziej wykształconych pracownikach, przewagą nad konkurencją, wzrostem przedsiębiorstwa i coraz większym prestiżem firmy.

Dział rozwoju i technologii wykorzystuje nowoczesne programy CAD-CAM do rozwijania produktów, narzędzi, maszyn i pozostałych projektów. Rozwój obejmuje idee i pomysły rozwoju oraz wyglądu produktów i narzędzi. Osiągamy cele szybko i skutecznie dzięki wykorzystaniu pakietów programów symulacyjnych i centrów obróbkowych do wykonywania prototypów narzędzi.

Dział narzędziowni może szybko, skutecznie, z dbałością o wysoką jakość i niezależnie od producenta wykonać narzędzia do obróbki metali i wtryskiwania plastiku. W powiązaniu z naszym działem rozwojowo-technologicznym wykonujemy wszystkie potrzebne części konstrukcyjne do montażu nowych maszyn i naprawy istniejących już maszyn, które są kluczowe dla nieprzerwanej dostawy produktów dla naszych klientów.

Narzędziownia posiada frezarki, tokarki sterowane CNC, maszyny do obróbki elektroerozyjnej, maszyny do cięcia elektroerozyjnego metodą drutową, szlifierki i inne maszyny do wykonania i obróbki narzędzi wysokiej jakości.

Dział obróbki mechanicznej oferuje nowoczesne tokarki i frezarki sterowane CNC, centra z podwójnymi stołami i szlifierki.

Zdolność produkcyjna maszyn:
• podawanie automatyczne: 3 mm do 65mm,
• podawanie pojedyncze: 65 mm do 300 mm,
• obróbka odlewów i części kutych wszystkich rozmiarów.
Materialy:
• stal,
• stal nierdzewna,
• metale nieżelazne,
• inne specjalne materiały.

Dział obróbki metali posiada urządzenia z mocą prasującą od 5 do 500 ton. Dla klienta wykonamy produkty tłoczone oraz wykonane metodą głębokiego tłoczenia. Aby osiągnąć jak najlepsze możliwe rezultaty nasi konstruktorzy oprócz wieloletniego doświadczenia wykorzystują także najnowocześniejsze technologie do przeliczania i symulacji przekształceń.
Materialy:
• stal nierdzewna,
• aluminium,
• stal,
• metale nieżelazne,
• inne materiały specjalne.

Potrzeby i trendy na rynku wyznaczyły rozwój nowych produktów i dlatego oprócz sprężyn wykonujemy elementy z blachy, elementy metalowo-plastikowe, narzędzia, części urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn rolniczych i przemysłu samochodowego.
Obecnie nasze produkty obejmują wszystkie etapy produkcji, to znaczy od rozwoju, poprzez wykonanie aż do sprzedaży i serwisowania wszystkich naszych produktów przeznaczonych wymagającym potrzebom rynku krajowego i zagranicznego. Aby zagwarantować wykonanie postawionych sobie celów stworzyliśmy w firmie grupę rozwojową, który gwarantuje zadowolenie naszych klientów poprzez wprowadzanie ciągłych ulepszeń, rozwój nowych produktów, procesów i narzędzi.
Sukces na zagranicznym i krajowym rynku osiągnęliśmy dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu najlepszej jakości we wszystkich aspektach działalności – zarówno na poziomie technicznym produktów, jak również przy umacnianiu kontaktów biznesowych z wszystkimi partnerami handlowymi i klientami.
Sukces na zagranicznym i krajowym rynku osiągnęliśmy dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu najlepszej jakości we wszystkich aspektach działalności – zarówno na poziomie technicznym produktów, jak również przy umacnianiu kontaktów biznesowych z wszystkimi partnerami handlowymi i klientami.

Z pomocą najnowocześniejszej technologii ręcznego i automatyzowanego spawania oferujemy naszym klientom spawanie aluminium, stali nierdzewnej i stali węglowej, spawanie tworzyw sztucznych, spawanie srebra, spawanie tytanu i innych typów materiałów.
Zespawane połączenia testujemy różnymi odpowiednimi metodami (próby zrywania, testy metalurgiczne, wizualna kontrola spawów) i w ten sposób gwarantujemy mocne i dobrej jakości spawy.

Metody spawania metali:
• MIG/MAG,
• TIG,
• ROV (MMA),
• spawanie oporowe ,
• spawanie ultradźwiękowe.

Metody spawania tworzyw sztucznych:
• spawanie ultradźwiękowe,
• spawanie rotacyjne,
• termo spawanie.

Klientom oferujemy usługi ulepszania, odpuszczania, węgloazotowania, wyżarzania, starzenia, normalizowania i hartowania. Na linii czyszczącej oczyścimy zbędne tłuszcze z produktów, które w ten sposób będą przygotowane do dalszej obróbki.
Wydajność pieca wynosi od 50 do 150 kg/h. Aby zagwarantować właściwą obróbkę cieplną, w naszym własnym laboratorium pomiarowym przeprowadza się stałą kontrolę procesów, testy wytrzymałościowe i pomiary twardości powierzchniowej, co umożliwia nam osiąganie najlepszych możliwych wyników.
Oferujemy również kulowanie, piaskowanie, intensywne czyszczenie ultradźwiękowe, polerowanie, gratowanie i inne metody obróbki powierzchniowej.

Przykłady montażu:
• końcówki miksujące blenderów stojących,
• silniki DC wszystkich wielkości,
• kontakty,
• aktywatory magnetczne,
• zawiasy,
• bezpieczniki prądu,
• przetrząsacze siana,
• inne produkty.
Dzięki pomocy zrobotyzowanych procesów i dokładnych narzędzi umożliwiamy zamawiającemu szybki i dobry jakościowo montaż wszystkich możliwych elementów. Do montażu elementów wykorzystujemy różne metody spawania, nitowania, zamykania i prostego zestawiania komponentów.


Dział jakości wdraża i stosuje kierowanie produkcją według standardów ISO 9001.
Dzięki stosowanej wejściowej i wyjściowej kontroli jakości oraz różnorodnym ściśle przestrzeganym działaniom kontrolnym skutecznie gwarantujemy nieprzerwaną produkcję i dostawę produktów i półproduktów.

W naszym laboratorium oferujemy przeprowadzanie następujących testów:
• próby zrywania do testów wydolności materiału,
• pomiar twardości powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych,
• pomiar chropowatości powierzchni,
• pomiar grubości powlekania,
• kompleksowe pomiary przy pomocy maszyn pomiarowych 3D,
• pomiary optycznymi systemami pomiarowymi,
• pomiary projektorami profilowymi i mikroskopami,
• testy metalurgiczne oraz
• testy długości użytkowania.

Back to Top