Potrebe in trendi na trgu so narekovali razvoj novih izdelkov, tako so poleg vzmeti tudi deli iz pločevine, kovinoplastike, orodjarstva, deli za gospodinjske aparate, kmetijsko mehanizacijo in avtomobilsko industrijo.

Z urejeno in sistematično postavljeno proizvodnjo, lahko hitro in učinkovito izdelamo produkte, izdelane iz več posameznih proizvodnih faz ter tako vašo idejo na za vas najlažji način pripeljemo do življenja.

Tradicija

S svojimi izkušnjami vam lahko svetujemo pri izdelavi izdelkov, pri tem pa lahko pripadajoče orodje ali proizvodni proces razvijemo sami. 

Vse lastnosti izdelkov lahko ustrezno testiramo glede na kupčeve zahteve. V kolikor testov pri nas ne moremo izvesti, sodelujemo s certificiranimi  zunanjimi laboratoriji.

S sodelovanjem v vseh fazah izdelave lahko predvidimo optimalne proizvodne rešitve, kar se odraža tudi v nižji ceni končnega izdelka. 

Nudimo kvalitetne izdelke po konkurenčnih cenah.

0